فرم نظرسنجی copy
 1. باسمه تعالی
 2. فرهیخته ارجمند
 3. چنانچه مستحضرید در عصر حاضر مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌ها، بکارگیری بهینه دانش موجود و کسب،ذخیره، تسهیم(به اشتراک گذاری) و بکار گیری دانش جدید مرتبط با فعالیت هاست. این بهره گیری از دانش با عنوان مدیریت دانش شناخته می‌شود. اما برای استقرار و ارتقای سیستم مدیریت دانش در هر سازمانی، ابتدا لازم است وضعیت سازمان در خصوص وجود فرآیندهای مدیریت دانش سنجیده شود.
 4. پرسشنامه پیش روی شما برای انجام پژوهشی درباره سنجش وضعیت مولفه های مدیریت دانش در سازمان می‌باشد. خواهشمند است پس از مطالعه هر سوال، پاسخ مورد نظر را با کلیک بر روی گزینه مورد نظر انتخاب و در پایان دکمه ارسال را کلیک کنید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
 5. سوالات عمومی (لازم بذکر نام و نام خانوادگی نیست)
 6. ■ جنسیت
  ورودی نامعتبر
 7. ■ سابقه کار
  ورودی نامعتبر
 8. ■ میزان تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 9. ■ سابقه مدیرت
  ورودی نامعتبر
 10. ■ پست الکترونیکی(اختیاری)
  ورودی نامعتبر
 11. ۱. دوری از تعصب در باره دانشی که قطعیت ندارد
  ورودی نامعتبر
 12. ۲. استقبال از تضارب آراء
  ورودی نامعتبر
 13. ۳. آیا منابع مالي تخصيصي یافته به مديريت دانش مناسب هست؟
  ورودی نامعتبر
 14. ۴. چقدر سياست‌هاي مناسب سازمان براي تضمين دانش (كپي رايت، استعدادها، سياست امنيت دانش) وجود دارد؟
  ورودی نامعتبر
 15. ۵. آیا تسهيم دانش(به اشتراک گذاری) و كار تعاملي (تسهيل جريان دانش بین كاركنان و نیز با كاركنان ساير بخش ها، واحدها و ...) در سازمان وجود دارد؟
  ورودی نامعتبر
 16. ۶. يادگيري سازماني و فردي، تسهيم دانش، خلق دانش و نوآوري و میزان پاداش دهي به این امور چقدر است؟
  ورودی نامعتبر
 17. ۷. برنامه های آموزشی سازمان، آموزش مهارت‌ها و توانایی، و حمایت از عملکرد خوب، چه میزان است؟
  ورودی نامعتبر
 18. ۸. سازمان دارای یک فرآیند منظم برای کارمندان جدید است که شامل آشنایی آنها با مدیریت دانش و مزایا و ابزارهای آن می‌باشد.
  ورودی نامعتبر
 19. ۹. سازمان دارای آموزش‌های مربیگری حرفه‌ای و مربیگری عمومی می‌باشد.
  ورودی نامعتبر
 20. ۱۰. سازمان دارای یک پایگاه داده از صلاحیت و توانمندی کارکنان است.
  ورودی نامعتبر
 21. ۱۱. به اشتراک گذاری دانش بصورت فعال و مطلوب تشویق شده، پاداش می‌گیرد.
  ورودی نامعتبر
 22. ۱۲. کارکنان به تیم ها و یا گروه‌های کوچک برای پاسخ گویی به مشکلات محیط کاری و بحران ها، سازمان دهی شده اند.
  ورودی نامعتبر
 23. ۱۳. مدیریت، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (به عنوان مثال، اینترنت، اینترانت، و وب سایت) را به منظور تسهیل مدیریت دانش موثر، ایجاد کرده و قابلیت ها را توسعه داده است.
  ورودی نامعتبر
 24. ۱۴. زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی مدیریت دانش سازمان هماهنگ شده است.
  ورودی نامعتبر
 25. ۱۵. هر کس به یک کامپیوتر دسترسی دارد.
  ورودی نامعتبر
 26. ۱۶. هر کس دسترسی به اینترنت / اینترانت داشته و دارای یک آدرس ایمیل می‌باشد.
  ورودی نامعتبر
 27. ۱۷. اطلاعات عرضه شده در وب سایت سازمان به صورت منظم به روز رسانی می‌شود.
  ورودی نامعتبر
 28. ۱۸. اتوماسیون و وب سایت به عنوان یک منبع اصلی ارتباطات وسیع سازمانی با هدف حمایت از انتقال دانش و یا به اشتراک گذاری اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  ورودی نامعتبر
 29. ۱۹. سازمان دارای فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ایجاد، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش می‌باشد.
  ورودی نامعتبر
 30. ۲۰. سازمان از موجودی دانش و دارایی دانش یا منابع دانشی واقع در سراسر سازمان حفاظت می‌کند.
  ورودی نامعتبر
 31. ۲۱. دانش مربوط به وظایف یا پروژه‌ها، ثبت می‌شود و به اشتراک گذاشته می‌شود.
  ورودی نامعتبر
 32. ۲۲. دانش حیاتی، متعلق به کارمندانی که از سازمان خارج می‌شوند، حفظ شده و می‌شود.
  ورودی نامعتبر
 33. ۲۳. سازمان، بهترین شیوه‌ها و درس‌های آموخته شده را در سراسر سازمان تسهیم نموده به طوری که هیچ دوباره کاری صورت نمی‌گیرد.
  ورودی نامعتبر
 34. ۲۴. انتخاب بهترین گزینه در همه امور سازمان به منظور بهبود عملکرد سازمانی و ایجاد دانش جدید انجام می شود.
  ورودی نامعتبر
 35. ۲۵. سازمان بطور جامع و مستمر بر تقویت ارزش‌های یادگیری و نوآوری توجه دارد.
  ورودی نامعتبر
 36. ۲۶. سازمان،خطرپذیری یا ارتکاب اشتباه را به عنوان فرصت‌های یادگیری، تلقی می‌کند.
  ورودی نامعتبر
 37. ۲۷. تیم‌های مشترک (چند تخصصی) برای مقابله با مشکلات و نگرانی‌ها، در سراسر واحدهای مختلف، سازماندهی شده اند.
  ورودی نامعتبر
 38. ۲۸. افراد از اینکه به ایده‌ها و کمک های آنها توسط سازمان ارزش داده می شود، احساس قدرت می‌کنند.
  ورودی نامعتبر
 39. ۲۹. مدیریت تمایل به استفاده و امتحان ابزارها و روش های جدید را دارد.
  ورودی نامعتبر
 40. ۳۰. افراد، به همکاری با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تشویق می‌شوند.
  ورودی نامعتبر
 41. ۳۱. سازمان، سابقه پیاده‌سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش و سایر نوآوری‌های دیگر را دارد.
  ورودی نامعتبر
 42. ۳۲. اقدامات و شاخص‌هایی برای ارزیابی تاثیر سهم دانش و ابتکارات بکار می‌روند.
  ورودی نامعتبر
 43. ۳۳. سازمان، از طریق کاهش زمان چرخه دانش، صرفه جویی در هزینه های بزرگتر، افزایش اثربخشی، استفاده کارآمدتر از منابع ( از جمله دانش)، بهبود تصمیم گیری، و افزایش سرعت نوآوری بهره‌وری بیشتری به دست آورده است.
  ورودی نامعتبر
 44. ۳۴. سازمان، بازده خود را در قالب نتیجه بهره وری، کیفیت و بهبود رضایت مخاطب افزایش داده است.
  ورودی نامعتبر
 45. ۳۵. سازمان، کیفیت خدمات خود را در نتیجه استفاده از دانش برای بهبود فرآیندهای روابط با مخاطب ارتقاء داده است.
  ورودی نامعتبر
 46. ۳۶. به عنوان یک نتیجه (بهره‌وری بالاتر و افزابش کیفیت تولیدات) سازمان به یک رشد پایدار رسیده است.
  ورودی نامعتبر
 47. محل درج توضیحات یا مطالب اضافی
  ورودی نامعتبر